Nicole Zoulis

Year: 2017
Voice Part: Soprano I
Major: Biology

deandra headshot.jpg

Deandra Fike 

Year: 2018
Voice Part: Alto I
Major: Industrial and Labor Relations

ito.jpg

Ito Orobator

Year: 2018
Voice Part: Alto II
Major: Hotel Administration

Karalyn.jpg

Karalyn Pappas

Year: 2018
Voice Part: Soprano I
Major: Biometry and Statistics

Marika Bowie.jpg

Marika Levidow

Year: 2018
Voice Part: Alto I
Major: Government and History

lizzy sia.jpg

Lizzy Easter

Year: 2018
Voice Part: Soprano II
Major: Industrial and Labor Relations

IMG_1317.jpg

Dara Tokunboh

Year: 2019
Voice Part: Alto II
Major: Biology

IMG_3087.jpg

Jihee Son

Year: 2019
Voice Part: Soprano I
Major: Government

Madhuri Kannambadi

Year: 2019
Voice Part: Alto I
Major: Operations Research

Blair take 1.jpg

Blair Legere

Year: 2020
Voice Part: Alto II
Major: Government and Information Science

Nicole Lehman

Year: 2020
Voice Part: Soprano II
Major: Industrial and Labor Relations

Julie Phan

Year: 2020
Voice Part: Alto I
Major: Computer Science